Text

Om Mellbyes planteskole

Baldishol og Mellbyes Planteskoler AS ble opprettet 1. januar 2000. Selskapet er et produksjons-, salgs- og markedssamarbeid mellom to veletablerte planteskoler. Etter mange års nært samarbeid var dette et naturlig skritt å ta. Større produksjon samt et bredere sortiment gjør oss sterkere i en stadig tøffere konkurranse, samtidig som vi blir mer attraktive som leverandør til hagesentre og grøntanlegg.

Text

Trær, prydbusker og planter til hagesentre og grøntanlegg

I dag produserer vi planter på ca 200 daa fordelt på ca 100 daa karplasser og 100 daa friland. På karplassene produseres det hovedsakelig prydbusker og roser, mens det på friland hovedsakelig produseres trær. Baldishol Planteskole tar seg av leveranser til hagesentre og Mellbyes Planteskole har ansvar for leveranser til grøntanlegg. Siden 2000 har vi blitt en betydelig aktør, og samlet omsatte vi i 2015 for ca 41 millioner kroner og sysselsatte rundt 30 ansatte i sesongen. I perioden 2016-2020 skal vi levere alt av det grønne til Statens vegvesen region øst.

Image
Text

Morten Mellbye
Daglig leder
T: 62 33 04 30
morten@mellbye.no

Image
Text

Torbjørn Mellbye
Salg
T: 62 33 04 30
torbjorn@mellbye.no

Image
Text

Edmund Frendstad
Salg og ansvarlig for kontrakt med SVV
T: 62 33 04 30
edmund@mellbye.no

Image
Text

Unni G. Berntsen
Kontor og administrasjon
T: 62 33 04 30
unni@mellbye.no

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon